Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om vad kandidaten ska tillföra till ditt företag

1. Kan du peka på ett område eller ett enskilt projekt bland dina senaste anställningar där du har tillfört något alldeles extra till det företag du varit på? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Om du generellt ser på dina erfarenheter, vad är det du oftast tillför till en arbetsgrupp när du får arbeta som du vill? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. När du ser annonsen och hör min beskrivning av det arbete vi nu diskuterar, vad är du tänker att du kommer att kunna tillföra här på ett generellt plan? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Om vi frågade dina tidigare arbetsgivare eller kollegor, hur skulle de då beskriva vad det är du specifikt brukar tillföra i en arbetsgrupp? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Om vi tittar på dina specialistkunskaper och tänker på arbetet vi nu diskuterar, vad är det du tror att du specifikt kommer att kunna tillföra då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Om du själv föreställer dig framtiden och att du arbetat här i ett år, hur tror du att du då kommer att bli beskriven av dina medarbetare och chefer? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Om du skulle påbörja en anställning här, kan du beskriva hur du då steg för steg skulle tillföra mer och mer över en längre tid? Beskriv den utvecklingskurva du ser framför dig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Bortsett från dina specifika specialistkunskaper, vad tror du att du kan tillföra ytterligare? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Vad tycker du att det är roligast att bli uppskattad för i ditt arbete? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. När du tänker på uttrycket ”att tillföra något” och tänker på hur du brukar arbeta, vad är det du ser framför dig då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa