Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om stresstålighet

1. Om du satte betyg 1-10 på din egen stresstålighet, vart hamnar du då? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Vad skulle kunna göra att du tog ett steg upp på skalan? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Vad skulle kunna göra att du tog ett steg ner på skalan? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Om du tittar på de arbetsuppgifter som väntar den som får jobbet vi diskuterar, ser du någon risk för stress där? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Kan du ge några konkreta exempel på hur du hanterat stressiga situationer på ett bra sätt? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Kan du konkret beskriva någon situation där du tagit det betydligt lugnare än andra runt omkring dig, men ändå nått samma resultat? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Kan du beskriva i vilka specifika situationer du drabbas mer av stress? Använd exempel från dina senaste anställningar? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Har du vid något specifikt tillfälle varit med om att du blivit överväldigad av stress? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du berätta om något konkret fall där du sett en medarbetare brytas ner av stress? Vad var det som utlöste stressen enligt dig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Hur reagerar du när du upplever stress? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

11. Hur skulle en stressfri arbetsmiljö se ut enligt dig? Vad är det viktigast att tänka på för att undvika stress på arbetet? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa