Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor om arbetskapacitet

1. Om du tänker dig att en normal arbetsprestation är 100 %, vart hamnar du själv i förhållande till den? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

2. Kan du ge något konkret exempel på när du under en längre period legat på en arbetsinsats över 100 %? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

3. Kan du ge ett konkret exempel på när du har legat under 100 % under någon period? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

4. Vilka krav brukar du ha på dem som arbetar runt omkring dig om 100 % är normalt? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

5. Kan du ge något konkret exempel på när du inte varit nöjd med andras arbetsinsatser därför att du själv velat arbeta mer än dem? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

6. Kan du ge ett konkret exempel på när du hållit en 100 % arbetsinsats, eller mer, under en riktigt lång period? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

7. Tycker du att det är rimligt att ibland gå ner på en lägre fart för att vila eller ta igen sig? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

8. Kan du beskriva någon person du mött i ditt arbetsliv som arbetade väldigt mycket? Hur mycket arbetade du i förhållande till honom/henne? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

9. Kan du beskriva hur din arbetskapacitet ökat eller minskat under de senaste 5 åren? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

10. Kan du ge ett konkret exempel på en arbetsuppgift du utfört under en längre tid där du på ett tydligt sätt presterat mer än andra? Gå till botten med svaret och ställ frågor om detaljerna.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa