Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Färdiga frågor till anställningsintervjun

Frågor innan intervjun

1. Vill du ha något att dricka?

2. Hur gick resan hit?

3. Var det svårt att hitta?

4. Har du varit här förut?

5. Bor du i närheten?

6. Åker du bil eller kommunalt?

7. Vilken buss/tunnelbana/pendel/linje åker du då?

8. Är det ofta som den inte kommer i tid?

9. Vad har du för bil?

10. Går den bra?

11. Vart ligger din nuvarande arbetsplats, har du lång resväg?

12. Hur tycker du lokalerna känns?

13. Finns det likheter i arbetsmiljön med där du jobbat fram tills nu?

14. Reser du mycket i jobbet eller sitter du mest på samma plats?

15. Tycker du om att resa?

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun
Innan intervjun
För att komma igång
Om yrkeserfarenheter
Om specialistkunskaper
Om speciella projekt
Om problemlösningsförmåga
Om samarbetsförmåga
Motivation, attityd och intressen
Om personliga värderingar
Om personlighet
Om arbetskapacitet
Om det "lilla extra"
Om stresstålighet
Vad kandidaten tillför
Vad kandidaten vill ha ut
överensstämmelse
Om ledarförmåga
Om utbildning
Om personlig utveckling
Om fritidsaktiviteter
Om intresse för jobbet
Om lönekrav
För att avsluta
Efter intervjun
Svåra frågor
överväg att inte ställa