Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Förhandling, erbjudande och avslut

13.1. Visa upp ditt företag som det är

Arbetet med att marknadsföra ditt företag har du redan påbörjat genom att visa upp dig själv och ditt sätt att arbeta på ett professionellt sätt. Men när du närmar dig avslutet blir skapandet av positiva bilder av ditt företag en av dina främsta uppgifter. Du har få kandidater kvar, kanske bara en, och han är förhoppningsvis högt kvalificerad och har höga krav. Du kan inte tillåta dig att tappa honom i sista stund. Ni har hittills mest diskuterat arbetet i sig, men nu går du istället över till att börja lyfta fram det som gör arbetet attraktivt. Du vill ge så många goda skäl du kan för kandidaten att ta ett erbjudande om anställning.

All försäljning och marknadsföring följer samma regler. Det finns en logik som säger att om du tar i för mycket och beter dig som en ”dörrförsäljare”, kommer din ”kund” att bli skeptisk och tappa intresse. Alternativt reklamera ”produkten” när han upptäcker att den inte höll vad du lovade. Om du istället tar i för lite så kommer kunden inte att veta vad du har att erbjuda. Det gäller med andra ord att du har en väl fungerande strategi och att du undviker att komma med oförberedda eller ständigt improviserade lösningar. Förbered dig väl.

Viktigt just vid rekrytering är att du håller dig till de verkliga fördelar ditt företag har. Lyft fram dem och presentera dem vid rätt tillfällen och på rätt sätt. Skapa en helhetsstrategi bestående av ett väl förberett presentationsmaterial, starka positiva argument, en positiv attityd från din sida och uppmärksamhet på de reaktioner du får. Håll dig sedan till att lyfta fram det som faktiskt är bra med ditt företag. Om du inventerar vad du redan har kan du säkert hitta mycket som är attraktivt för din kandidat. Nedan får du en lista med sådant som dina kandidater vill höra och som du kanske redan har.

Det här kan göra jobbet attraktivt:

• Din yrkeskompetens, ledarerfarenhet och framgång.
• Medarbetarnas höga kompetens.
• Ett inspirerande lönesystem.
• En lockande förmånspolicy.
• Välformulerade och tydliga arbetsbeskrivningar med målsättningar.
• Ett starkt varumärke.
• Spännande produkter.
• Spännande arbetsuppgifter och utmanande målsättningar.
• Goda individuella utvecklingsmöjligheter.
• En genomtänkt och hälsosam arbetsmiljö
• Företagsledningens öppenhet gentemot medarbetarna.
• Den professionella attityd du visar upp genom rekryteringen.
• Din sätt att vara ärlig med det som är mindre bra på företaget.
• Den allmänna stämningen på företaget.
• Fina arbetslokaler.
• Hög nivå på verktyg och annan utrustning.
• Medarbetarnas ålder och attityder.
• Företagets långa historik.
• Företagets stabila ekonomi.
• Befattningens allmänna prestige.
• Spännande titlar.
• Rolig personlig utrustning (prylar).
• Anställningsort.
• Möjlighet till distansarbete.
• Flextid.
• Eget rum.

I praktiken är allt som kandidaten uppskattar med ett arbete eller som person möjliga fördelar med det arbete du erbjuder. Det gäller bara att du lyssnar tillräckligt bra så att du hör när signalerna kommer. Spar dem sedan och presentera dem vid ett senare tillfälle. Det kan vara banala saker som att kandidaten föredrar att arbeta i team eller att han alltid velat ha en egen dator. Saker som kanske är självklara hos er, men förvandlas till positiva argument när du presenterar dem rätt.

Kom ihåg att inte ta i för mycket när du håller fram positiva sidor av att arbeta för dig. ”Översäljer” du arbetet får du problem som är svåra att ta itu med efteråt. När du inte håller vad du lova gentemot dina kunder kommer de inte tillbaka, gör du samma sak mot den du anställer kan det bli en dyr rekrytering, eftersom du snart får göra om den. Eller ännu värre, sitter han besviken kvar och kostar dig många kronor innan du ens börjar förstå vad som pågår.

En annan viktig poäng med att du ger en realistisk beskrivning av de positiva sidorna av arbetet är att de till stor del talar om hur det verkligen är att arbeta på ditt företag. Är det så att kandidaten inte känner sig intresserad av det du håller fram är det också troligt att han inte heller passar in på ditt företag som helhet. En realistisk beskrivning från din sida är ju liktydigt med att du visar upp ditt företags kultur och dina medarbetares allmänna profil.

Ibland vill du kanske åstadkomma förändringar genom att medvetet anställa en medarbetare som inte stämmer in i det nuvarande. Tänk då på att en ny medarbetare vanligtvis inte orkar genomföra några avgörande förändringar av en dominerande företagskultur. Förändringar av det slaget tar tid och kräver stora medvetna insatser från en samlad ledning. Anställer du av misstag en kandidat som inte ”passar in” i arbetsmiljön får du räkna med att det inte dröjer länge förrän han söker sig till ett nytt jobb. Men först försöker han kanske att förändra det som råder och det kan bli en smärtsam process som slutar med ett haveri.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut
Företaget som det är
Presentera fördelarna
Tänk på lönen innan
Checklista för avslutet
Avsluta i rätt ögonblick
Problemlösning
Att undvika

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun