Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Förhandling, erbjudande och avslut

13.5. Avsluta i rätt ögonblick

Välj det ögonblick när du känner att ni båda är intresserade av att gå hela vägen. När du känner att ni är överens och att både du och kandidaten har fått era frågetecken uträtade. Du känner igen det ögonblicket på att det uppstår en viss kvalité i er dialog. Har du dessförinnan belyst alla sidor av vad det innebär att arbeta hos dig och skaffat dig en uppfattning om kandidatens löneförväntningar kan du känna dig ganska säker på att det kommer att gå bra. Kandidaten vet vad som gäller, har förstått erbjudandets fördelar och omfattning. Återstår gör mindre justeringar när ni väl ska sätta överenskommelsen på papper.

För att vara helt säker på att kandidaten verkligen är redo för ett beslut använder du dig av indirekta erbjudanden. Anledningen är att du vill undvika att kandidaten alltför lätt får ett papper med ett erbjudande av dig för att sedan springa iväg till eventuella konkurrenter med. Eller kanske ännu mer troligt är att han gör det till sin nuvarande arbetsgivare. Genom att ge ett indirekt erbjudande håller du kandidaten i viss osäkerhet, vilket hindrar honom från att ta det steget. Gör så att du säger till kandidaten att du funderar på att ge kandidaten ett erbjudande, men att du först skulle vilja veta vad han tänker om jobbet just nu. Svaret visar om kandidaten är med, men för att du skall vara helt säker går du vidare i ett steg till.

Det slutgiltiga steget är att du frågar kandidaten när denne kan börja, i det fall att du kan lämna över ett formellt erbjudande i dennes hand. Svarar kandidaten ett exakt datum är allt som det ska. Om han inte kan svara, bör du fatta misstankar. Logiken säger att om kandidaten söker ett nytt jobb och går igenom intervjuer och diskussioner har han säkerligen tänkt igenom när han eventuellt ska kunna börja. Kräv en trovärdig förklaring. I det fall du lämnar ett formellt erbjudande ger du högst till dagen efter för kandidatens accepterande. Längre än så ska du inte behöva vänta.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut
Företaget som det är
Presentera fördelarna
Tänk på lönen innan
Checklista för avslutet
Avsluta i rätt ögonblick
Problemlösning
Att undvika

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun