Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Förhandling, erbjudande och avslut

13.3. Tänk på lönen innan

Frågan om lön är ungefär som snöboll som rullar ner för en skidbacke, ju tidigare du tar itu med den, desto mindre är den att hantera. Samtidigt kan du inte börja för tidigt. Alla kandidater ska ju inte gå vidare i rekryteringen och då är det ett slöseri med tid att diskutera lön. För sent är det när du står vid avslutet och märker att ni är för långt ifrån varandra för att komma överens. Det är en förutsättning att du känner till vad kandidaten vill för att du inte ska misslyckas med avslutet när du lämnar över ett konkret erbjudande. Här kan rekryteringen gå i stöpet, vilket inte är ovanligt. Ett bra ”knep” för din koncentrations skull är att du hela tiden tänker på att du inte har avslutat något förrän kandidaten är på jobbet.

Ett vanligt misslyckande kommer av orutinen med att du sänker uppmärksamhetsnivån och tror att den svåra biten är över. Samtidigt som kandidaten istället förbereder sig för att få ett erbjudande med hög eller jättehög lön. Innan du tror att du är klar bör du checka av att du har kontroll över situationen. Det gör du bäst genom att stämma av med checklistan nedan (13.4.).

Om du är orolig att lönen skall bli en stötesten kan du förebygga genom att ta upp frågan mellan era möten, i lite flyktigare situationer. Ju tidigare du gör det, desto bättre är det. Du kan ställa småfrågor i förbifarten, där du tar upp situationen i kandidatens bransch, arbetsmarknaden för hans typ av yrkesgrupp eller fråga generella frågor om vad man tjänar i hans nuvarande position. Du kan på samma sätt också ta upp exempel på tidigare anställda du haft och deras inställning till lönenivån och ta upp de problem som finns med förhållandet löner/lönsamhet generellt. Var finkänslig när du gör detta. Det får inte verka som att du bedriver en indirekt lönediskussion. Är du redan framme vid avslutet är det kanske bäst att låta bli.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut
Företaget som det är
Presentera fördelarna
Tänk på lönen innan
Checklista för avslutet
Avsluta i rätt ögonblick
Problemlösning
Att undvika

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun