Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Förhandling, erbjudande och avslut

13.4. Checklista inför avslutet

- Har du med fullständig tydlighet gått igenom hur arbetsuppgifter, målsättningar och arbetsmiljö där kandidaten kommer att arbeta ser ut?

- Har du lärt känna kandidatens motivation, intressen och värderingar så pass bra att du vet vad han vill få ut av anställningen?

- Har du tagit upp mindre diskussioner om lönenivåer och vid något tillfälle förklarat hur företagets lönepolicy fungerar?

- Har du noggrant gått igenom alla ”för” och ”emot” sett från kandidatens perspektiv och identifierat eventuella punkter där ni skiljer er åt, respektive är överens?

- Har du vid olika tillfällen följt upp och diskuterat samtliga de signaler på intressekonflikter du fått under era möten?

- Har du tagit itu med och avvärjt alla ”icke förhandlingsbara” hinder?

- Har du visat prov på att du kan kompromissa till en rimlig del?

- Har du dragit upp slutgiltiga riktlinjer för hur högt du kan gå i lön och förmåner?

- Har du färdigställt ett avtalsförslag på papper som du är beredd att lämna över om du får tillfälle att avsluta direkt?

- Har du förberett någon uppmuntran som kan ge en sista knuff att skriva på, typ påskriftsbonus eller någon förmån du ännu inte tagit upp?

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut
Företaget som det är
Presentera fördelarna
Tänk på lönen innan
Checklista för avslutet
Avsluta i rätt ögonblick
Problemlösning
Att undvika

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun