Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lönar det sig att nyanställa?

1.4. Vem ska sköta rekryteringen?

Större företag i Sverige låter i stor utsträckning externa konsulter ta hand om arbetet med att rekrytera nya medarbetare. Konsulterna kan hjälpa till helt eller delvis i de olika delarna av arbetet med att rekrytera. Det är inte lika vanligt att små företag anlitar konsulter, men det är inte en fråga om ”stor” eller ”liten” när du ställer dig frågan om du själv skulle kunna dra nytta av extern hjälp. Det handlar istället om hur väl du själv känner att du kan garantera resultatet om du genomför rekryteringen på egen hand.

Det finns tre bra skäl att överväga:

1. Om du anlitar en konsult kan det ibland innebära att du kan genomföra rekryteringen billigare och ändå få högre kvalitet. Om du har tydliga brister i ditt sätt att hantera uppgiften är det ett lotteri du ger dig in på. Anlitar du istället en konsult förutsätter det förstås att han har den kunskap och erfarenhet du själv saknar.

2. Ett annat bra skäl att låta en konsult sköta rekryteringen är att kan släppa en stor del av uppgiften till förmån för ditt eget fokus på företagets kärnverksamhet. Allra helst om du regelbundet rekryterar kvalificerade medarbetare och får ditt arbete sönderryckt av avbrott.

3. Att arbeta heltid som rekryteringskonsult innebär förstås en ständigt påbyggd kunskap om de faktorer som påverkar slutresultatet och administrationen av arbetet generellt. När du anlitar konsulten får du därför tillgång till en kompetens som sannolikt inte finns inom ditt eget företag. Anlita inte vem som helst bara. Det finns olika nivåer även på rekryteringskonsulter.

Vad du bör vara medveten om när du tar hjälp utifrån är att ett normalpris för en rekrytering ligger någonstans mellan 25-40 % av första årslönen på den som rekryteras. Det är en stor investering, men därmed inte sagt att den blir mindre om du gör den själv. Värt att tänka på är att rekryteringskonsultens argument om priset inte tar hänsyn till att du blir tvungen att lägga ner tid på de inköpsrutiner som krävs för att skilja tvivelaktiga konsulter från de med tillförlitliga metoder.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar det?
En miljon anställningar om året
Behöver du anställa?
Lönsamt tänka personalekonomi
Vem ska sköta rekryteringen?
Innan du går vidare
Lär dig värdera en befattning
Räkna ut vad det kostar

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun