Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lönar det sig att nyanställa?

1.6. Lär dig värdera en befattning

När du ska sätta ett pris på vad du eller dina medarbetare kostar vid inblandning i rekryteringsarbetet finns det några begrepp du kan ha nytta av. Olika medarbetare med olika befattningar kostar olika mycket att engagera och det är inte så enkelt att du bara delar månadslönen med antalet arbetstimmar för att få veta vad du förlorar. Du kan med fördel använda dig av de begrepp du får lära dig nedan för att analysera olika typer av arbetstidsrelaterade kostnader du har.

Minimipris: Det här är den enklaste av beräkningarna. I minimipriset inkluderas alla dina direkta kostnader för en medarbetare. Till dessa räknas lön, arbetsgivaravgift, måltidssubventioner, andra subventioner m.m. En användbar schablonberäkning säger att 1 arbetstimme kostar detsamma som 1 % av medarbetarens månadslön (20 000 = 200 kr per timme).

Självkostnad: Inkluderar de direkta kostnaderna, plus indirekta kostnader. Indirekta kostnader kan vara t.ex. lokalhyra, verktyg, annan utrustning, förbrukningsmaterial, administration, service m.m.

Timpris: Självkostnaden plus det som medarbetaren ska bidra med i produktionen. Något utöver lönen är det alltid tänkt att en medarbetare ska åstadkomma för företagets inkomster. Allra helst om medarbetaren har en tjänstebefattning med direkt koppling till ett pris för företagets kunder.

Bidrag: Självkostnaden plus eventuella aktiva bidrag till en förhöjd omsättning och vinst. En tjänst som försäljare legitimeras i stor grad av just detta bidrag. Detsamma kan gälla för andra typer av tjänster som genererar högre vinstmarginaler.

Alternativvärde: Många typer befattningar innebär att din medarbetare kan ägna sig åt olika typer av sysselsättningar. Ett exempel kan vara administratören som arbetar med både traditionella kontorsgöromål och telefonförsäljning. Medarbetaren har då olika kostnad beroende på vilken av dessa han arbetar med för tillfället. Alternativvärdet är värdet av en resurs i den användning där du får ut mest av honom.

När du ska rekrytera och vill använda dig av den som är mest lämpad att hjälpa dig är det troligt att det också är den som kostar dig mest. Du vill att du själv, en annan chef, toppsäljaren eller experten ska vara med och bedöma. Med hjälp av begreppen ovan kan du räkna ut hur mycket du tjänar på att planera arbetet så att du undviker att slösa med deras tid mer än nödvändigt. Du kan också se bättre vad det kommer att kosta om du gör det internt jämfört med att anlita en rekryteringskonsult.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar det?
En miljon anställningar om året
Behöver du anställa?
Lönsamt tänka personalekonomi
Vem ska sköta rekryteringen?
Innan du går vidare
Lär dig värdera en befattning
Räkna ut vad det kostar

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun