Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lönar det sig att nyanställa?

1.7. Hur du räknar ut vad det kostar att rekrytera

I dag är det inte ovanligt att ett företag har en genomsnittlig anställningslängd på cirka 4 år. I vissa branscher är det betydligt kortare, men det är svårare att hitta platser där anställningarna i genomsnitt varar längre. Möjligtvis inom stat och kommun eller på mindre orter. När du räknar kan du kalkylera med att din nya medarbetare arbetar i ditt företag under 1-3 år. Då får du bra och avstämningspunkter för att se när du är ”hemma” med din investering.

Räkna själv

- Platsannonsen en av de synliga kostnaderna du har när du rekryterar.

Antal annonser gånger pris.

- Du och andra av dina medarbetare lägger ner arbetstid på annonsutformning och leverantörskontakter, samt arbetstid för anställningsintervjuer och kontroll av referenser m.m.

Antal personer gånger antal arbetstimmar gånger timpriset/bidraget.

- Under medarbetarens introduktionstid lägger du och andra av dina medarbetare ner tid för att hjälpa medarbetaren tillrätta.

Antal personer gånger antal arbetstimmar gånger timpriset/bidraget.

- Under medarbetarens introduktionstid får du acceptera en lägre prestation under en period (ex. 50 % prestation under ett år).

50 % av en årslön inklusive arbetsgivaravgifter.

- Din nya medarbetare kan behöva gå på kurs för att snabbare komma igång med arbetet och underlätta introduktionen.

De fasta kurskostnaderna plus resor och logi plus antalet deltagartimmar gånger 50 % av timpriset/bidraget.

- Övriga kostnader vid nyanställningen, såsom inköp av visitkort, mobiltelefon, dator m.m. Samt den tid som läggs ner för inköp och planering.

Kostnaden för material och inventarier plus antalet inköps- och planeringstimmar gånger timpriset/bidraget.

- Du kan få olika typer av problem mellan den nyanställde och ”gamla” medarbetare, såsom konflikter, samarbetsovilja eller dålig förståelse.

Prestationsnedgången i procent per person och timpris/bidrag gånger antalet timmar.

- Du kan få inskolningsproblem som drabbar hela arbetsgruppen där den nye ska ingå.

Prestationsnedgången i procent per person och timpris/bidrag gånger antalet timmar


Som du omedelbart kan se medför de flesta rekryteringar stora kostnader. Kommer de dessutom som en konsekvens av en avveckling gör det att kostnaden blir än högre. Om du inte redan har en stor motivation att ta till vara på och utveckla de medarbetare du redan har borde kostnaderna för personalomsättning göra dig motiverad till det. Men de medarbetare du har är också resultatet av en rekrytering och för att förbättra dina chanser att slippa både påtvingad rekrytering och avveckling i framtiden är det dina framtida rekryteringar som blir avgörande. Kunskap och medvetenhet är dina nycklar till framgång som företagsledare.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar det?
En miljon anställningar om året
Behöver du anställa?
Lönsamt tänka personalekonomi
Vem ska sköta rekryteringen?
Innan du går vidare
Lär dig värdera en befattning
Räkna ut vad det kostar

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun