Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lönar det sig att nyanställa?

1.1. En miljon anställningar om året

Varje år görs cirka 1 miljon anställningar av företag i Sverige. Nästan varje anställning omges av ett antal timmar i diskussioner, planering, annonsering och genomförande. Därtill kommer tiden det tar innan den nya medarbetaren börjar prestera sin egen lön och till slut den vinst han ska tillföra. Längs vägen kan det dessutom uppstå små eller stora konflikter mellan nya och gamla medarbetare, att någon kanske rent av slutar eller sjukskriver sig på grund av nyanställningen du gjort.

Föreställ dig att var och en av alla dessa 1 miljon anställningar som görs i Sverige kostar ca 25 % av första årslönen. Det rör sig om flera miljarder kronor bara för att anställa medarbetare. Och då har jag ännu inte tagit upp det faktum att de flesta rekryteringar syftar till att fylla en plats som någon har lämnat. Den tidigare medarbetaren kanske blev uppsagd efter en utdragen och kostnadskrävande konflikt. Kanske var det någon som lämnade företaget frivilligt för ett mer intressant jobb och tog med sig många viktiga kunskaper och färdigheter. Oavsett varför, presterade medarbetaren säkert inte som han skulle ha kunnat under de sista månaderna.

Du har en stor fördel om du kan passa ihop ditt sätt att se på rekrytering med hur du i övrigt agerar som chef och ledare. Största besparingarna i samband med rekrytering gör du utan tvekan när du sköter ditt ledarskap på ett konstruktivt och personalinriktat sätt. Hur det går till kommer jag inte att behandla i den här boken, men det är bra om du då och då tänker till på hur du agerat i olika situationer där du drabbats av personalomsättning eller blivit tvungen att säga upp en av dina medarbetare. Om du vill lära dig mer om hur du kan få helhetsförståelse för hur ditt ledarskap påverkar personalomsättningen kan du läsa mer i boken Chefens bästa vän (R. Capotondi, 2002).

Ta hjälp av en personalekonomisk kalkyl

Ett anställningsbeslut tar bara några sekunder att uttala, men konsekvenserna kan bli långtgående. Både i positiv och negativ mening. Alltför snabba beslut när det gäller vem du anställer tenderar dock att vara förknippade med det senare. Om du istället tar för vana att kalkylera på vilka intäkter och kostnader du tror att du kommer att få, kan du fatta beslut på säkrare grunder. Många av de kostnader som skulle ha varit osynliga om du inte först gjort en kalkyl blir dessutom synliga.

När du gör en kalkyl har du som mål att ge dig själv kontroll över de ekonomiska riskerna du utsätter dig för. Genom att ställa upp kostnader du har för allt som påverkas av rekryteringen och sedan jämföra med de intäkter du tror att du ska få av densamma, blir det redan i första skedet tydligt om du överhuvudtaget ska gå vidare med att söka en ny medarbetare. Om du på förhand ser att en ny tekniker kostar tre gånger mer att anställa än vad du kan få ut av honom är det ju ingen idé att fortsätta. Det är bra att ha tänkt innan du lägger ner pengar på annonsering, din egen tid, konsulthjälp, intervjuer, introduktion, lön m.m.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar det?
En miljon anställningar om året
Behöver du anställa?
Lönsamt tänka personalekonomi
Vem ska sköta rekryteringen?
Innan du går vidare
Lär dig värdera en befattning
Räkna ut vad det kostar

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun