Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Lönar det sig att nyanställa?

1.2. Är du säker på att du behöver anställa?

En personalekonomisk kalkyl kan hjälpa dig att undvika alltför riskfyllda personalinvesteringar, men också få hjälp att komma fram till andra slutsatser som är mer anpassade till din verklighet. Om du t.ex. nyanställer för att någon har slutat på ditt företag kan du börja med att undersöka om han gjorde så mycket nytta att det behövs någon som tar över uppgifterna. Du kanske kan lösa problemet genom en omorganisering eller en effektivare outsourcing.

Här får du fem förslag på vad du kan göra istället för att nyanställa:

• Lös en tillräckligt stor del av arbetsuppgifterna genom att ta hjälp av den tekniska utvecklingen. Ett nytt administrativt system eller ett bättre affärsstöd kanske kan rationalisera bort en tjänst. Det kanske finns en ny maskin som gör jobbet en ny medarbetare skulle ha gjort. Räkna på vad som lönar sig.

• Det kan vara dags att göra en ordentlig översyn gällande arbetsrutiner i företaget. Olika avdelningar eller medarbetare kanske gör mer eller mindre samma jobb. Det kan också vara så att det blir billigare om du vidareutbilda någon av dina befintliga medarbetare så att han kan ta över uppgifterna.

• Omorganisera och ta bort överflödiga befattningar. Lägg arbetsuppgifter där det finns utrymme. Det kan vara så att arbetsuppgifterna som blir kvar går att fördela ut på övriga medarbetare i organisationen.

• Ta hjälp utifrån. Anlita en ny samarbetspartner som kan göra samma jobb. Åtminstone tills du känner att du vill anställa igen. Du kan också outsourca hela den funktion som medarbetaren stod för. Gör du det bra kan du i bästa fall lyckas med att både sänka kostnader och höja kompetensen på området.

• En utväg som är lite mer dramatisk, men kanske ändå kommer rätt i tiden för dig är att helt enkelt ändra företagets mål och inriktning. Om det är något du funderat på innan kan det vara rätt läge nu. Dålig lönsamhet inom det område din medarbetare behärskade får då en snabb lösning.

Du bör ha det som rutin att alltid ställa dig frågan om du verkligen är säker på att du behöver nyanställa. Vart fick du tanken ifrån? Vilket behov av arbetskraft är det du har? Att ta in nya medarbetare är alltid en kostnad. Att driva företag är alltid en fråga om lönsamhet och det blir i allra högsta grad aktuellt vid anställning och avveckling av medarbetare. Motivera alltid i detalj för dig själv varför du behöver nyanställa.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar det?
En miljon anställningar om året
Behöver du anställa?
Lönsamt tänka personalekonomi
Vem ska sköta rekryteringen?
Innan du går vidare
Lär dig värdera en befattning
Räkna ut vad det kostar

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun