Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Bedömning och beslut

12.4. Matchning 3 – kandidatens profil med jobbets

Ditt vardagliga ledarskap handlar till en del om att skapa en motiverande arbetsmiljö där dina medarbetare tycker att det är meningsfullt att utföra det arbete som du eller företagets ledning anser vara den rätta vägen till framgång. Om du misslyckas med det blir du sittande med vilsna och omotiverade medarbetare som inte vill eller kan prestera sitt bästa. För att förebygga den typen av problem i samband med rekrytering har du gjort en verklighetstrogen arbetsbeskrivning att visa upp för dina kandidater redan från början. Ingen på ditt företag skall därmed behöva hamna i en roll de inte tycker passar.

Nu är verkligheten lite mer oberäknelig än så. Du behöver inte bara vara noggrann med arbetsbeskrivningen och presentationen av jobbet, du behöver också själv utföra en matchning åt andra hållet. Kandidaten bedömer dig, du bedömer kandidaten. Från matchning av meriter och intressen med jobbet, går du vidare med att matcha kandidatens övergripande profil. Du kan kalla den för motivationsprofil, eftersom det ytterst handlar om i vilka sammanhang kandidatens person kommer till bäst uttryck. Vi talar inte om kunskaper eller intressen, utan om summan av karaktär, personlighet, drivkrafter, lust, mening, vilja o.s.v. Allt som styr kandidaten att passa bättre in i vissa arbetslivssituationer och yrken än andra.

Gör så här:

1. Läs igenom motivationsprofilerna.
2. Läs igenom din arbetsbeskrivning.
3. Bestäm dig för att en eller högst två av motivationsprofilerna passar bäst ihop med den roll som arbetsbeskrivningen beskriver.
4. Matcha kandidaterna mot motivationsprofilen du valt.
5. Sätt betyg 1-10 på hur väl dina kandidater matchar.

Full av idéer och drivkraft

Bibeln börjar ungefär med att ”i början fanns ingenting…”. För att beskriva den här första motivationsprofilen skulle det passa med att fortstätta ”… då uppfann någon någonting”. Och den som kom på någonting utifrån ingenting var säkert en spontan person, full av idéer och drivkraft. När du stöter på henne ser du en idékläckare, kreatör och visionär. Alla nytänkande affärsidéer börjar med att hon kommer med en idé som hon förstått innebörden av före alla andra. Idén tar form genom tankevågor av visioner, planer och strategier, vilka kommer ut genom ett sökande och utforskande sätt att med tankar och ord närma sig det som går att göra. Att sätta den här medarbetaren i ett rutinartat nio-till-fem-jobb har små förutsättningar att lyckas om det inte finns stor frihet med vart och hur energin skall riktas. Kreativa arbetsuppgifter, möjlighet att förverkliga idéer och en mentalt öppen arbetsmiljö är bra förutsättningar.

Snabb i starten och får det att hända

När väl affärsidén är uppfunnen behövs det någon som snabbt går fram och tar spaden innan det är för sent. Någon som är snabb i starten och får det att hända. Inte utan risker förstås, men det passar den här ofta dominanta och individualistiska entreprenörstypen. Det är kampen som lockar lika mycket som vinsten. Ju mer att kämpa för och ju fler att övertyga, desto bättre trivs hon. Vad det är som skall göras spelar inte heller så stor roll, bara hon får ta täten och se till att det blir gjort. En och annan relation ryker så klart all världens väg, men det är priset man får betala. Den som arbetar i närheten får acceptera en och annan rallarsving och det är ingen man vanligtvis anlitar för att sätta fart på de personalsociala aktiviteterna. Bäst kommer hon till sin rätt när det drar ihop sig till radikala förändringar, högt tempo och tuffa förhandlingar.

Utvecklar och gör saker bättre

Efter en snabb start och många intensiva händelser ökar behovet av stabilitet för att verksamheten ska ha förutsättningar att leva vidare. Det behövs någon som utvecklar och gör saker bättre än de var från början. Men det handlar också om att förvalta, organisera och förbättra det som kommit till. Grundförutsättningarna för den typen av arbete hittar du oftast i kompromisser och demokratiska relationer med andra medarbetare. Den medarbetare du möter här är hon som tar tag i och leder utvecklingen kring affärsidén som blivit förverkligad. När hon arbetar förvandlas oordning blir till ordning och kvalitet uppstår i såväl organisation som på social nivå. Den här medarbetaren behöver ansvar, inflytande och möjligheter att påverka på alla nivåer. Även om det sällan börjar med en socialt konstruktiv arbetsmiljö så är det den bästa för den här medarbetaren. Med lite tid skapar hon den själv.

Ser till att det händer

Förr eller senare blir det vardag och ett nio-till-fem-jobb måste skötas. Ett arbete skall utföras regelbundet och med kvalité. Medarbetaren som gör det är hantverkare, yrkesmänniska och sakkunnig. Hon är fokuserad på sina egna speciella uppgifter och är inriktad på att utföra dem så bra som möjligt. Hon vill gärna fördjupa sina kunskaper och intresserar sig för detaljfrågor inom sitt kunskapsområde. Det som stör den här medarbetaren mest är alla de hinder hon upplever stå i vägen för sitt utövande av sina yrkeskunskaper. Byråkrati, organisatoriska förändringar och för små resurser är de vanligaste. Hon vill utföra sina arbetsuppgifter och se sina resultat i en miljö som bejakar betydelsen av dessa.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut
Samla till bedöma
Matchning av meriter
Matchning av intressen
Matchning av profil
Motivationsprofilerna
Klargör motivationen
Eget bedömningssytem
Kategorier för att bedöma
Befordra ledare
Bra ledare

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun