Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Bedömning och beslut

12.11. Bra ledare har gemensamma drag

Undvik många av problemen i samband med att du anställer eller befordrar en kandidat till ledare genom att se till att du har rätt grundmaterial från början. Det finns många sätt att vara ledare på, men inget som du skulle kunna kalla ledaregenskaper. Bra ledare är helt enkelt olika och har olika egenskaper som gör dem bra. Däremot finns det vissa drag som utmärker många av dem.

Håll utkik efter:

• Den skicklige administratören. En ledare måste ha kontroll över sina arbetsuppgifter. Det betyder god planering och effektiv organisering. Hon måste kunna bestämma sig lätt och fatta bra beslut.

• Den som kan ta människor. En ledare måste kunna påverka andra människor genom att både kunna väcka sympatier och lägga orden rätt. Ofta kräver det att hon kan förändra sitt sätt att uppträda beroende på vad situationen och medarbetarna kräver.

• Den som kan tänka mycket och bra. En ledare måste ha lätt för att lära och vara intresserad av många olika saker för att hålla sig i form. Den som tycker mycket om att stänga in sig i ensamhet på sin kammare blir sällan långvarig.

• Den som orkar i längden. En ledare måste kunna arbeta uthålligt med goda resultat under längre perioder. Även när företaget har problem, omstrukturerar eller går igenom perioder med hög stressnivå.

• Den som tycker om att arbeta. En ledare tycker ofta mer om att arbeta än att göra andra saker. Hon tycker om att ta i och känna att saker som har med arbetet att göra blir uträttade.

• Den som tänker på karriären. En ledare är sällan typen som vill vänta på att framtiden kommer av sig självt. Hon är intresserad av att se resultatet av sitt arbete och vill snabbt komma vidare i karriären.

• Den som är oberoende. En ledare behöver inte allas samtycke för att våga genomföra ett beslut. Och inte ändrar hon på sina personliga och professionella målsättningar för att det ser svårt ut att nå dem. Vad andra tycker spelar roll, men inte mer än att den egna övertygelsen är det som går först.

När du ställs inför en kandidat där du kan se de flesta av dessa kännetecken, är det en bra start. Kan du dessutom följa upp det med prestationsinriktad meritkontroll och detaljerade frågor i anställningsintervjuer har du möjlighet att konstatera om du träffat rätt. Den ena ledaren är inte den andre lik, men genom att sätta samman den komplexa bilden kan du se vem det är lämpligt att gå vidare med.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut
Samla till bedöma
Matchning av meriter
Matchning av intressen
Matchning av profil
Motivationsprofilerna
Klargör motivationen
Eget bedömningssytem
Kategorier för att bedöma
Befordra ledare
Bra ledare

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun