Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Arbetsanalys och arbetsbeskrivning

4.6. En arbetsbeskrivning är bra till många saker

Här talar vi framför allt om rekrytering och introduktion, men en arbetsbeskrivning kan vara bra till många saker.

En bra arbetsbeskrivning kan:

• Ge underlag för strukturerade anställningsintervjuer och val av psykologiska test. Beskrivningen ger dig underlaget du behöver för att hålla den röda tråden genom rekryteringen.

• Hjälpa dig att välja psykologiska test vid internutveckling. Tjänstens innehåll och medarbetarens personliga profil kan visa vilken utvecklingsväg ni skall satsa på.

• Ge underlag för strukturerade utvecklingssamtal. För att utvecklingssamtalet ska bli effektivt behöver du och medarbetaren ofta kunna stämma av arbetsinsatserna med innehållet i arbetsbeskrivningen.

• Avlasta ditt ledarskap i allmänhet. Genom beskrivningen har du visat din medarbetare vilka mål hon skall arbeta mot och vilka medel som lämpar sig bäst. Många små och onödiga diskussioner kan undvikas genom att du varit tydlig från början.

• Ge dig en översikt över vilka medarbetare du har till förfogande och vad de gör. Du får bra möjligheter att göra strategiska överväganden och att ställa frågan om huruvida rätt man är på rätt plats.

• Visa din position vid eventuella tvister mellan dig och din medarbetare. Du har stöd av beskrivningen om din medarbetare går så långt att hon arbetsvägrar eller hävdar att du avvikit från era överenskommelser.

• Ge ett bra underlag för konstruktiv yrkesvägledning om du blir tvungen att ta itu med uppsägning och avveckling. En tydlig beskrivning på vad medarbetaren han gjort hittills underlättar diskussionen om vad hon vill/kan göra senare.

• Visa vilken vidareutbildning din medarbetare skulle kunna ha mest nytta av. En diskussion om hennes möjligheter att nå sina målsättningar visar dig vilka kompetensbehov som är störst.

• Hjälpa dig och din medarbetare att diskutera och bedöma karriärvägar. Du kan stämma av arbetsbeskrivningen, medarbetarens önskemål och talang med andra roller inom företaget och sätta upp en handlingsplan.

• Ge dig en tydlig indikation om hur medarbetarens prestationer och måluppfyllnad står i förhållande till vad ni kommit överens om. Du kan använda den för att förstå att du har för höga krav eller för att ta steget att avsluta en anställning.

• Till sist hjälpa dig med arbetet att skriva betyg när en medarbetare slutar. Arbetsbeskrivningen innehåller det mesta av det du behöver för att skriva ett fylligt betyg.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning
Arbetsanalys, arbetsbeskrivning
Skilja på meriter
Målinriktad arbetsanalys
Förtydliga rollen
Gör en arbetsbeskrivning
Arbetsbeskrivningen användbar
Handlingsinriktning
Bra att tänka på

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun