Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.1. Hur du undviker att välja din egen avbild

Vad är mer naturligt för dig som skall hitta en ny medarbetare än att automatiskt reagera positivt på den kandidat som påminner om dig själv? Det är naturligt och sker automatiskt, men är dessvärre ingen garanti för att du skall hitta rätt. Reaktionen beror på att när du ställs inför ett svårt val söker du igenkänning för att göra valet mer förutsägbart. Du kanske tänker att du hellre tar det som går att förutsäga än det som är okänt. Det kanske skulle fungera om det inte var för att goda prestationer och igenkänning är två bedömningsfaktorer med helt olika möjligheter att förutspå bra arbete.

Om ditt företag är som de flesta andra företag behöver du medarbetare med olika kunskaper och personligheter, vilka kan komplettera varandra. Medarbetare som i en bra blandning tillsammans gör ditt företag effektivt och framgångsrikt. Låter du din rekrytering styras mot vem som mest lika dig får du istället något som mer liknar en liten sluten personlig församling. Du prioriterar att alla håller med och gör likadant, inte att företaget går bra. Det du behöver är bra personer som kan göra bra saker, fast inte nödvändigtvis på samma sätt som du.

Botemedlet heter självkännedom. Du måste bli medveten om risken och aktivt bearbeta tendensen att vilja anställa dem som påminner mest om dig själv. Börja med att lära känna din egen intervjustil och ta reda på hur just du reagerar i olika intervjusituationer. Nedan får du tre förslag att utgå ifrån. Titta på dessa och försök hitta dig själv.

Relationsmänniskan

Om du är en relationsmänniska, sätter du högt värde på personliga egenskaper och ett korrekt uppträdande. När du reagerar på något gör du det snabbt, känslomässigt och går ofta på första intrycket du får i en intervjusituation. Det är viktigt för dig att det ska ”kännas rätt” och du kan känna dig nöjd med en intervju när du helt enkelt har haft det trevligt med kandidaten. Du tycker att det viktiga är att du märker att kandidaten stämmer bra in i gänget och den sociala arbetsmiljön i allmänhet. Gör han det spelar det inte så stor roll att det finns en och annan brist i övrigt. Det viktiga är att du har rätt ”grundmaterial” att jobba vidare med. Överdrivet grävande efter meriter och andra fakta är inte vad du prioriterar, eftersom du generellt tycker att alltför strukturerade intervjuer ofta förstör det riktiga mötet i en intervju. Antingen uppstår den rätta känslan och då blir det ett snabbt tidsbesparande beslut, eller så uppstår den inte.

Varning: Prestationerna blir lidande till förmån för att det skall kännas rätt.

Karismatikern

Om du är en karismatiker ser du gärna att den rätta medarbetaren förstår och uppskattar det du själv tycker är viktiga faktorer för framgång. De styrkor och kunskaper du har använt för att bygga ditt företag är också dem du lägger tyngdpunkten på, eftersom det bevisligen är så att de fungerar. Du tycker dessutom att just de styrkorna och kunskaperna är viktigare och mer grundläggande än andra. När du rekryterar lägger du tyngdpunkten på vissa beprövade arbetssätt, beteenden och metoder. Det kan leda till att du får lägga åt sidan andra aspekter av att driva företag, men du accepterar den nedprioriteringen. Du vet att du hittat en bra kandidat när han visar förståelse för vilken betydelse det ”rätta sättet” att satsa har.

Varning: Prestationerna blir lidande till förmån för likheten med dig.

Teknikern

Om du är en tekniker tycker du att det är viktigt att göra noggranna utvärderingar av dina kandidater innan du fattar beslut. Du vill gå igenom meriter och referenser ända tills du ser den typ av bakgrund du anser vara den bästa för få jobbet. Bevis på lång erfarenhet, rätt studier, specifika kunskaper och vissa typer av begåvning är vad du behöver för att veta att du hittat den du söker. Fördelen med ditt sätt att vara noggrann är att du vet att dina arbetsgrupper blir solida och gör få misstag. Det är också den typen av ordning som givit dig dina framgångar. Hårt arbete utan överdrifter åt olika håll. Du tycker att det är alldeles för riskabelt att anställa t.ex. nyutexaminerade studenter eller personer med idéer om hur allt kan göras annorlunda. Rätt kandidat för dig är en person som har rätt bakgrund och som förstår vikten av hårt arbete.

Varning: Prestationerna blir lidande till förmån för traditionella meriter.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun