Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.6. Tio tips – hur du undviker några vanliga intervjumisstag

1. Ta seriöst på nödvändigheten att bygga upp en god och öppen relation med kandidaten. Frånvaron av ett bra diskussionsklimat kan bland annat betyda sämre anställningsintervjuer, krångliga förhandlingar och avslut, minskat intresse från kandidatens sida m.m.

2. Förbered dig alltid väl och presentera rätt information för kandidaten. Brister i hur du beskriver arbetsuppgifter, arbetsmiljö och andra viktiga faktorer som påverkar kandidatens beslut kan leda till ett ”nej tack” av fel skäl. I västa fall blir det ett ”ja tack” som senare förvandlas till besvikelse.

3. Behåll alltid fokus på målsättningarna med arbetet och kandidatens kvalifikationer i förhållande till dem. Kandidatens person och personlighet kommer i andra hand. Allt du behöver göra är att stämma av om kandidatens personlighet kan ge dig problem eller ej.

4. Lyssna ordentligt på vad kandidaten säger. Det är du som ska lära dig något om kandidaten, inte tvärtom. Om du använder intervjun till att berätta om dig själv och ditt företag lär du dig ingenting och kommer säkert att anställa den du tyckte lyssnade bäst.

5. Lägg en del av din uppmärksamhet på att observera kandidatens beteende när han svarar under intervjun. Intrycken kommer över dig hela tiden och du behöver inte anstränga dig för att fånga dem. Var bara öppen för att se dem och analysera dem efteråt genom att fånga de spontana tankar du kommer att få när du tänker på intervjun och kandidaten.

6. Se till att du verkligen förstår vad kandidaten säger till dig. Lämna inga frågor och svar till hälften besvarade. Allt som sägs har en mening att klarlägga. Missar du att följa upp en oklarhet kan ditt beslut bli mindre exakt.

7. Gör dig själv medveten om att risken finns att du betraktar vissa av dina kandidater stereotypt. De kan bero på något i deras beteende eller utseende som du förstorar upp för mycket eller att din dagsform inte är den bästa. Förhåll dig alltid självkritiskt när du märker att du drar alltför enkla slutsatser eller känner spontan lust/olust.

8. Behåll alltid kontrollen. Det är du som har planerat intervjun och vet i vilken riktning den ska. Trovärdigheten i din metod ligger i att du följer den. Om du låter du kandidatens charm, frågor eller spännande berättelser ta över tappar du möjligheten att göra en rättvis bedömning.

9. Underlätta jakten på detaljerade svar genom att också ställa frågor som kräver utvecklade svar. Det håller inte att föra en intervju där kandidaten kan sitta tillbakalutad och svara på ja- och nej-frågor. Kom ihåg att svaren du får ska leda till ett hållbart bedömningsunderlag.

10. Ställ alltid frågor som har öppna svar. Du vill inte omedvetet styra din kandidat till vissa svar, vilket alltid är en risk om du inte undviker ledande eller dömande frågor.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun