Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.12. Vill du ”spetsa” intervjun?

En anställningsintervju är förstås inget bra tillfälle att ”skoja” till det. I alla fall inte om du frågar den som kommer på intervju. Men visst kan du improvisera och förändra för att få fram ett annorlunda eller bättre underlag än det du får när du följer ditt standardsätt. Om du har tankar åt det hållet är det viktigt att du tänker igenom vad det är du ska göra annorlunda innan du gör det. Annars ger improvisationen inte bättre resultat än en ostrukturerad intervju skulle ge. Du måste kunna svara på frågan om varför du gör något, innan du gör det. De okonventionella metodernas osäkra effekter gör att du bör rikta in dig mer på att dra positiva slutsatser snarare än negativa.

Det här kan du göra:

• Du kan stressa din kandidat genom att hela tiden ställa nya snabba frågor. Kandidatens reaktioner visar hur denne klarar att hantera ett överdrivet beteende från en person (du) som har kontroll och makt över situationen. Kandidaten kan t.ex. bli nervös, irriterad, aggressiv eller undfallande. Vad du skall ha i åtanke är vad det är för situation du försöker efterlikna som har med arbetsuppgifterna att göra. Diskussioner i ledningsgruppen kanske ligger nära till hands.

• Du kan provocera genom att t.ex. lägga in lite ironi eller dålig humor i samtalet. Den reaktion du får kan inte användas för att förstå hur kandidaten reagerar i andra situationer, men ändå ge information om hur denne väljer att tackla problemet som uppstår för stunden. Om han omedelbart säger att det var ett dåligt skämt har du sannolikt en person som vågar lyfta fram det många andra låter vara.

• Du kan skoja för att lätta upp stämningen, men också för att se om du får något trevligt gensvar. Inte alla har sin humor till nära till hands under en anställningsintervju. Däremot kanske någon visar på snabb uppfattningsförmåga och vitalitet.

• Du kan också sitta och sura genom intervjun, eller vid någon enstaka fråga, för att se vad det ger för reaktion. Kandidaten kanske reagerar med att själv sjunka ihop eller med att försöka göra dig glad. Kanske reagerar kandidaten med att strunta i hur du beter dig och tycker att du är en märklig ledare.

Det tål att understrykas igen: Det bästa sättet du kan genomföra en anställningsintervju på är att du håller dig till att försöka samla fakta om det som har med arbetet att göra. Utan utflykter som kan skapa fler problem än de löser. Men det skadar inte heller att ha några extra urvalsknep. Knepen får bara inte bli ett självändamål, utan måste vara tätt, tätt kopplade till bedömningen av hur väl kandidaten klarar en viss typ av arbetsuppgifter.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun