Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.8. Nervositet är normalt

En annan sida av att kunna tänka bakom det du ser gäller det motsatta förhållandet, jämfört med det du läste ovan. Ibland kan det vara så att du felbedömer en kandidat bara för att du ser något du spontant inte tycker om. Något du förknippar med inkompetens och svaghet. En kandidats naturliga nervositet kan skapa sådana reaktioner. Men få kandidater kan gå på en anställningsintervju utan att känna av någon nervositet. Här kan du se vilka felaktiga slutsatser du ibland kan luras att dra.

Uttryck och tolkningsrisk:

Du får torftiga och platta svar som saknar djup och komplexitet.

- Du tycker att kandidaten verkar osmart och utan erfarenhet och kanske också humorlös.

Du märker att det du säger inte riktigt verkar gå fram som du tänkt dig.

- Du tycker att kandidaten verkar lite trög och tråkig.

Du får ett kallsvettigt handslag när ni träffas och du ser att kandidaten också svettas under armarna.

- Du upplever kandidaten som en svag och icke-representativ person.

Du ser att kandidaten beter sig orolig, kliar sig, gestikulerar eller rör sig upp och ner.

- Du tror att kandidaten är för nervös och har dåligt självförtroende.

Du reagerar på att kandidaten beter sig otåligt och ibland lite hetsigt.

- Du känner att kandidaten kanske inte skulle fungera bra i arbete i grupp.

Du reagerar på att kandidaten är överdrivet pratglad, rent av babblig.

- Du upplever kandidaten som en ytlig och stundtals löjlig person.

Du får ingen känsla av förtroende för kandidaten.

- Du drar slutsatsen att kandidaten har dålig självkänsla.

Du får ingen ihållande ögonkontakt med kandidaten.

- Du upplever kandidaten som opålitlig och ”hemlig”.

Du hör kandidaten säga konstiga saker, till synes utan eftertanke.

- Du tycker att kandidaten verkar okänslig och kanske otrevlig och därför inte kan fungera bra i grupp.

Du känner ingen mänsklig värme och tycker att kandidaten uppträder kyligt.

- Du tycker att kandidaten är arrogant och självtillräcklig.

Du får ytliga och alltför enkla frågor från kandidaten.

- Du tycker att kandidaten har fel fokus och saknar karaktär.

Du hör att kandidaten är torr i halsen, har sträv röst och hosta.

- Du upplever att kandidaten har brist på självförtroende och är oförberedd.

Försök vara medveten om att kandidaten kan få de här reaktionerna på grund av helt normal nervositet. Det blir lättare för dig om att kontrollera din felaktiga reaktion om du ”tänker” istället för ”känner” att kandidaten är nervös. Sätt sedan en gräns på en halvtimme innan du med rätta börjar fundera på om dessa reaktioner faktiskt kan vara uttryck för något annat än normal nervositet.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun