Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.5. Lär dig att kräva tydliga svar

På upprepade ställen har du kunnat läsa om hur viktigt det är att gå till botten med alla kandidatens svar och de ledtrådarna till information du får. Här och genom hela boken kommer du att få läsa mer om det, eftersom det är viktigt för att du skall lyckas. När ett svar på en fråga lämnar dig med oklarheter bör du instinktivt direkt följa upp med en följdfråga för att få veta vad kandidaten menar. Bakom många små otydligheter ligger ofta en dunkel förståelse och modifierad sanning.

Du har inte heller så värst många möjligheter att ta upp dina frågor om oklarheter, vilket ökar meningen med att ta upp dem i de lägen där du enklast kan fylla dem. Du kan också vända på det och tänka på att det är lika mycket för kandidatens skull du gör det. Det är hemskt tråkigt att gå på anställningsintervju för att upptäcka att rekryteraren sitter och säger ”ja”, ”ja” utan att egentligen hänga med i berättelsen. Genom att använda dig av klargörande frågor kan du med korta ”extrafrågor” få kandidatens historia att fortsätta utan att du stör berättandet för mycket.

Exempel på klargörande frågor:

- Hur tänkte du då?
- Varför tycker du det?
- Vad gjorde du då?
- Vad hände då?
- Varför känner du så?
- Vad fick dig att göra så?
- Något annat?
- Varför säger du så?
- Vad tror du det beror på?
- Varför blev det så?
- Varför blev det en besvikelse för dig?
- Kan du ge mig ett till exempel?
- Kan du utveckla den tanken?

Det kan ibland vara svårt att låta bli, men hjälp inte kandidaten med svaret om du märker att han har svårigheter. Särskilt inte om du har fattat personligt tycke. Intervjun är till för att du ska kunna ta reda på fakta. Dina frågor är väl förberedda och om kandidaten inte kan svara tydligt betyder det att din metod fungerar, inte att du är hård.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun