Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.10. Hur du motar ”Lögnaren” i grind

Det första du kanske tänker på när jag säger lögnare är någon som helt och hållet sitter och bluffar sig igenom en anställningsintervju. Visst finns det lögnare av den kalibern, men det är betydligt vanligare att du möter en kandidat som småskarvar lite här och där för att sätta rätt krydda på sina meriter. Många av smålögnerna kan du klä av med den noggranna intervjuteknik du lär dig i den här boken, men för att helt försöka undvika att bli lurad finns det några saker till du kan göra.

Genom att du alltid försöker skapa intervjusituationer som genomsyras av öppenhet och ärlighet gör du det svårt för en oärlig person att ljuga. Ju mer du kan minska avståndet mellan dig och kandidaten som människor, desto svårare blir det. Det lögnaren allra helst vill är att hålla dig på avstånd från både sanningen och sitt eget samvete.

Gör så här för att skapa öppenhet:

• Bjud in till öppen dialog. Du lägger grunden till öppenhet och uppriktighet genom att visa respekt och förståelse för kandidatens situation. Ett mottagande med glimten i ögat där du uttalar den spänning som kandidaten just upplever.

• Visa att du förstår vad kandidaten pratar om. Genom att visa att du delar vissa av kandidatens upplevelser och att du känner igen dig i dennes berättelser skapar du förtroende. Du kan diskutera saker ni båda känner igen och som du bara kan känna till genom att själv ha varit med om dem.

• Visa att du uppmuntrar kandidatens berättande. Uttryck intresse, förståelse och respekt genom att vara koncentrerad, uppmärksam och ostörd under intervjun. Anpassa dig till kandidatens språk och uttryck om du kan.

• Sikta in dig på personliga reaktioner, värderingar och tuffa erfarenheter. Locka fram information som visar kandidatens känslor, försvar och motstånd. Dessa måste du ta dig igenom för att ärlig information ska komma fram.

• Uppmuntra ärliga, raka och tydliga svar. Skapa en atmosfär av ärlighet genom att tala om hur viktigt det är för er gemensamma framtid att kandidaten svarar rakt och detaljrikt på dina frågor. Det gör att kandidaten får svårare att göra motsatsen och fungerar tvingande.

• Hitta lögnaren direkt. Lögnare använder tricks för att övertyga andra. De använder sig av överdrifter, överreaktioner och övertydlighet. Du kanske förväntar dig att en lögnare ska vara undfallande, undvikande och ha döljande beteenden, men det vet lögnaren. De viker inte med blicken, utan tvärtom behåller de kontrollen mer än normalt.

Du kan hamna i en situation där du misstänker att du har med en lögnare att göra, men ingen av dina kollegor är av samma åsikt. Undersök då referenserna extra noga och tänk efter två gånger innan du tar ett beslut. I värsta fall får du anlita någon att kontrollera att de uppgifter du fått verkligen stämmer med verkligheten. Låt absolut inte några tvivel finnas kvar när du beslutar om en anställning.

Tänk också på att:

Kommunikationen du har med din kandidat till stor del sker utan att ni använder ord. Kandidatens äkta reaktioner syns till största del i hans ansikte och det är mycket få människor som kan ljuga utan att det påverkar dem på något sätt med genom förändrat ansiktsuttryck. Det du kan se är t.ex. vikande ögonkontakt, förändring av kroppshållningen eller olika ofrivilliga rörelser. Men även ordval kan förändras. Att upprepade gånger t.ex. säga ”ärligt talat”, ”för att vara helt öppen” eller ”oss emellan” kan vara uttryck med avsikt att uttala motsatsen till vad det är frågan om.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun