Rätt rekrytering
Rekrytering för dig som ska rekrytera själv eller vill hålla koll på din rekryteringskonsult.

Anställningsintervjun

9.3. Börja bra

För din egen del vill du undvika det första intrycket när du skall bedöma kandidaten på ett objektivt sätt. När det kommer till hur du själv framstår för kandidaten vill du istället gärna styra det mot något som gynnar den fortsatta intervjun, men också resten av rekryteringen. Genom att börja bra löser du både och.

Tänk på att:

• Börja med att välkomna kandidaten varmt.
• Presentera dig själv med namn och titel.
• Fråga kandidaten om vilket namn denne vill bli kallad under intervjun.
• Stärka den goda atmosfären med lite småprat utan koppling till intervjun.
• Utgå ifrån att kandidaten vet få saker om arbetet i sig och ditt företag.
• Visa upp en intresserad attityd.
• Tala om att du tänker föra anteckningar och tala om att kandidaten gärna får göra detsamma.

En bra inledning betyder bättre samtal med rak dialog och mindre nervositet. På sikt betyder det också större förtroende för dig och ditt företag.

Rekrytering hem   info@rekryteraratt.se
 HEM

1. Vad kostar rekrytering?

2. Vilka metoder fungerar?

3. Om psykologiska tester

4. Analys och arbetsbeskrivning

5. Platsannonser som syns

6. Gallring och bedömning

7. Telefonintervjuer spar tid

8. Inför anställningsintervjuerna

9. Genomför anställningsintervju
Undvik din egen avbild
Se upp med första intrycket
Börja bra
En intervju som hittar fakta
Kräv tydliga svar
Undvik intervjumisstag
Lär dig tänka bakom det du ser
Nervositet är normalt
Rätt slutsatser
Avslöja lögnaren
Andra anställningsintervjun
"Spetsa" intervjun

10. Panelintervju och uppgifter

11. Riktiga referenser

12. Bedömning och beslut

13. Förhandling och avslut

14. Rekrytering, lagar och avtal

15. Rekrytering och utvärdering

16. Introduktion

17. Tänka strategiskt

Frågor till anställningsintervjun